Szkolenia z budowania zespołu – dla kogo?

Szkolenia z budowania zespołu poświęcone są temu, w jaki konkretnie sposób kształtować dany zespół, aby osiągnąć zakładane cele. Stąd też nie może być tak, że autorytarny manager hamuje ambicje zespołu. Wszyscy uczestnicy biorący udział w tym szkoleniu poznają podstawowe i najważniejsze metody techniki i środki kształtowania tego rodzaju drużyny. Dowiedzą się również jakie korzyści wynikają z efektywnej pracy zespołowej i jakie są metody efektywnego współdziałania w grupie. Jest to szczególnie istotne, ponieważ umiejętność współpracy to cecha, od której często zależy odniesienie sukcesu. Bez współpracy żadne biuro nie osiągnie oczekiwanych  efektów.

Jak wyglądają szkolenia dla zespołów?

Szkolenia z budowania zespołu
Szkolenia z budowania zespołu

Wszystkie aktywności, jakie podejmują wszyscy uczestnicy, nauczyciele i trenerzy podczas warsztatów z zarządzania zespołem szkoleniowym poświęcone są zespołowi jako takiemu. Stawiają go w samym centrum zainteresowania. Uczestnicy podejmują decyzje i wyzwania, prowadzą między sobą dyskusje, planują oraz rozwiązują postawione przed nimi różnego rodzaju problemy. Trenerzy i nauczyciele w tym przypadku odpowiadają jedynie za moderację dyskusji. Pomagają też uczestnikom wyciągać właściwe wnioski płynące z poszczególnych doświadczeń i praktyki. Podstawowymi narzędziami i metodami wykorzystywanymi podczas warsztatów są gry zespołowe, zadania konstrukcyjne, aktywności outdoor, kwestionariusze ról zespołowych, dyskusje nad funkcjonowaniem i działaniem zespołu na wielu różnorodnych płaszczyznach. Uczestnicy mają dzięki temu szkoleniu nie tylko rozwinąć własne kompetencje, ale również poznać się od innej strony niż praca.

Wyzwania na szkoleniu i po nim

Podczas szkolenia zespół mierzy się z różnymi wyzwaniami i zadaniami, dyskutuje na temat wzajemnych oczekiwań i wszystkich tych tematów, o których zwykle nie ma czasu rozmawiać na co dzień w pracy. W końcu zespół odkrywa swoje mocne strony i poszukuje sposobów, która pozwoliłyby na ich dalsze wzmocnienie oraz rozwój. Uczestnicy dzięki dyskusjom dowiedzą się również więcej na temat preferowanego przez wszystkich stylu pracy całego open space. To pozwoli na podjęcie bardziej efektywnej współpracy i kooperacji działań.