Zatrudnianie w Polsce czy własna firma

Jednym z czynników odzwierciedlających poziom gospodarki jest zatrudnianie w Polsce młodych oraz doświadczonych ludzi.  W Polsce mamy bardzo niską aktywność zawodową na poziomie pięćdziesięciu kilku procent przy jednoczesnej niskiej stopie bezrobocia. Te fakty po części zdają się sobie przeczyć. Wytłumaczeń dla takiej sytuacji jest kilka. W Polsce ciągle duża część osób pracuje na czarno, w tym dotyczy to cudzoziemców. Część osób otwarcie deklaruje – nie chce mi się szukać legalnej pracy, gdyż się to nie opłaca.  Nie brakuje też osób, które działają w szarej strefie i nie zakładają firm. Wśród biernych zawodowo znajdziemy dużo osób, które chciałby pracować, jednak dawno straciły nadzieję na znalezienie posady. Dotyczy to przede wszystkim osób w wieku powyżej 50 lat, które nie mają jeszcze praw emerytalnych.

Zatrudnianie w Polsce
Zatrudnianie w Polsce

Zatrudnianie a kwestia wieku pracownika

W Polsce mamy dziwny kult pracownika młodego, który uchodzi o za bardziej efektywnego. Butiki w centrach handlowych czy duże sieci spożywcze nie chcą nawet słyszeć o zatrudnianiu osób powyżej trzydziestu lat a co dopiero mówić po pięćdziesiątce.  Tym samym niejedna rozmowa o pracę nie zawsze liczy sobie dużą ilość kandydatur. Wreszcie największą część grupy biernych zawodowo stanowią osoby całkiem młode, w pełni sił, które nie pracują, bo nie muszą. Są to żony dobrze zarabiających mężów, matki kilkorga dzieci, które wolą nie pracować a pobierać zasiłki socjalne na dzieci, młode wdowy żyjące z renty rodzinnej. Tak długotrwała przerwa w pracy z całą pewnością nie pozostanie bez szkód w długofalowej gospodarce.

Perspektywy rynku pracy

Przed polskim rządem stoi, więc ciągle ogromne wyzwanie, by zaktywizować do pracy te kilka milionów osób, które obecnie nie pracują. Na pewno sytuację poprawiłyby lepsze zarobki. Płaca minimalna rośnie regularnie w naszym kraju od lat, jednak długo jeszcze nie dogonimy krajów Europy Zachodniej. To właśnie często osoby, które przez kilka lat były na emigracji zarobkowej teraz nie pracują, bo nasze płace wydają im się skandalicznie niskie i nie chcą się na nie godzić. Trudno zresztą oczekiwać, aby oni zdecydowali się w najbliższych latach na zatrudnienie u nas.