Zatrudnianie w Polsce

Zatrudnianie w Polsce a wiek i zarobki

Zatrudnianie w Polsce czy własna firma Jednym z czynników odzwierciedlających poziom gospodarki jest zatrudnianie w Polsce młodych oraz doświadczonych ludzi.  W Polsce mamy bardzo niską aktywność zawodową na poziomie pięćdziesięciu kilku procent przy jednoczesnej niskiej stopie bezrobocia. Te fakty po części zdają się sobie przeczyć. Wytłumaczeń dla takiej sytuacji jest Więcej…